led 7, 2013

Ukázky úloh ze cvičebnice


Kutná HoraKaštanyPremiantka třídy

Otevíráme již III. kolo sběru úloh od učitelské veřejnosti. Posílat můžete jednu nebo více úloh, které spolu ale nemusejí souviset. Uvítáme i vaše vlastní ilustrační fotografie, ale pokud je nemáte, obejdeme se i bez nich. V galerii najdete ukázky několika desítek  úloh, které už jsou zpracovány. 

Jak poslat zadání? Vyberte si jednu z těchto tří možností:

  • jednoduše napsat do emailu
  • napsat ve wordu a poslat jako přílohu
  • napsat rukou na papír, naskenovat a poslat jako přílohu

Řešeni posílat nemusíte, jen kdybyste chtěli ukázat na nějakou svoji metodickou finesu. Učebnice i cvičebnice budou mít jednotnou grafickou úpravu, a je tedy zbytečné, abyste ztráceli čas grafickou úpravou zadání úlohy. Jde nám opravdu jen o Vaše nápady. Samozřejmě, že nečekáme samé zcela originální úlohy, klidně použijte ty, podle kterých se daná látka učí po staletí. Tak jako se koně vyměnili za traktory, změňte cenu mléka z 1,90 Kčs na 16 Kč a je to.

Seznam kapitol-témat

1.      Početní operace
2.      Převody jednotek
3.      Dělitelnost
4.      Shodnost
5.      Zlomky
6.      Procenta
7.      Finanční matematika
8.      Rovinné obrazce I
9.      Hranoly
10.    Rovnice a nerovnice
11.    Kruh a válec
12.   Úměrnosti
13.   Rovnice a jejich soustavy
14.   Funkce
15.   Obvody a obsahy mnohoúhelníků II
16.  Tělesa  
Kategorie: NMVD