25.02. NMVD : Záznam z webinářů

Daniel Pospíšil
Pokud jste nestihli naše webináře, nezoufejte! Nahráli jsme pro vás jak webinář na téma práce s cvčebnicí NMVD, která je vytvořena v moodle, tak webinář pro práci s učebnicí NMVD, která se skládá z miniprojektů určených pro práci na interkativní tabuli. Pro jednoduchost jsme oba záznamy umístili na youtube. Odkazy na ně najdete na naší stránce: Webináře

20.01. NMVD : Školení učitelů na Mělníku

Dana Hilská
  
Třináct učitelů matematiky z celého okresu Mělník přijalo naše pozvání na středu 10. prosince 2014. Po úvodním slově Mgr. Miroslava Kloučka, odborného garanta projektu, ukázala Mgr. Eva Holá, koordinátor interaktivní tabule, práci s učebnicí NMVD. Druhá část školení patřila cvičebnici NMVD, která je vytvořena v e-learningovém systému moodle. PaedDr. Dana Hilská, koordinátorka moodle, předvedla, jak zadávat a kontrolovat domácí úkoly zadané ze cvičebnice. Na závěr došlo i na výměnu zkušeností s výukou matematiky a zapojováním se do OPVK. Bylo to velice příjemné odpoledne, strávené s učiteli, kteří mají zájem o nové technologie ve výuce.
více

23.11. NMVD : Webináře

Dana Hilská
 
Od 12. listopadu 2014 probíhají webináře, ve kterých se zájemci naučí pracovat s učebnicí a cvičebnicí NMVD. Ve webináři s názvem - Interaktivní tabule NMVD vám koordinátorka IT - Eva Holá-ukáže, kde si můžete stahovat jednotlivé miniprojekty, jak s nimi pracovat a určitě vám prozradí i nějaké vychytávky v práci s interaktivní tabulí. Ve webináři Domácí úkoly NMVD vás koordinátorka moodle-Dana Hilská- pozve do e-learningového prostředí moodle a ukáže vám, jak kontrolovat domácí úkoly a jak exportovat jejich výsledky. Přihlašovací formulář a termíny webinářů najdete:
Ve fotoalbu (dole) potom najdete návod na přihlášení do webináře. Do webináře se můžete přihlásit 15 minut před jeho zahájením, abyste si mohli vyzkoušet sluchatka. 
více

26.10. NMVD : Výstava Vzdělávání 2014

Dana Hilská
  
Ve čtvrtek 23. října proběhla v Masarykově kulturním domě výstava Vzdělávání 2014. Projekt Nevšední matematika všedního dne zde neprezentovaly jen statické objekty - banery a letáčky, ale i živí sextáni, kteří v kvartě učebnici a cvičebnici pilotovali a dokonce do ní vytvářeli v hodinách IVT flashové ilustrace.
více

25.10. NMVD : Školení učitelů matematiky v Kolíně

Dana Hilská
   
Ve čtvrtek 23. října 2014 byla s téměř dvouměsíčním zpožděním zahájena klíčová aktivita 08 "Školení učitelů matematiky". Do Kolína nás pozvala paní profesorka Hana Kašparová, která pozvala téměř 30 učitelů matematiky. Školení probíhalo ve dvou skupinách. V učebně č. 102 ukazovala koordinátorka interaktivní tabule Eva Holá, jak se dá pracovat s učebnicí a v počítačové učebně se od koordinátorky moodle Dany Hilské učitelé dozvěděli, jak mohou zadávat žákům domácí úkoly z cvičebnice.
více

27.09. NMVD : Cesty k matematice

Dana Hilská
   
 
Katedra didaktiky matematiky MFF UK ve spolupráci s JČMF pořádala ve dnech 25. 9. a 26. 9. v Praze na Malostranském náměstí v budově MFF UK konferenci Cesty k matematice. A protože i náš projekt Nevšední matematika všedního dne může přispět k zatraktivnění výuky matematiky, byli jsme u toho. Nejčastěji kuloární dotazy směřovaly na domácí úkoly tvořené v e-learningovém systému moodle (modul test). Škoda jen, že jsou z finančních důvodů pozdrženy webináře NMVD, na této konferenci by se zájemci o ně hledali snadno. více

5.09. NMVD : Propagace NMVD v Lipnici

Dana Hilská
  
Na Letní škole informatiky v Lipnici nad Sázavou jsem Nevšední matematiku všedního dne jsem propagovala při osobních setkáních s účastníky a na přednášce, která se uskutečnila 21. srpna 2014.
více

8.07. NMVD : Kulatý stůl k podpře pedagogů při rozvoji matematické gramotnosti

Dana Hilská

 

 
Ve čtvrtek 26. června 2014 se v sídle České školní inspekce uskutečnil "Kulatý stůl k tématu podpory pedagogů při rozvíjení matematické gramotnosti dětí a žáků". Setkání zahájil ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal a moderovala ho Ing. Dana Pražáková Ph. D. Pozvání mimo jiných také přijali a příspěvek k tématu přednesli  Mgr. Martin Krynický, autor učebnic matematiky a fyziky, který učí na gymnáziu v Třeboni, Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc z PedF UK, za "Matematiku pro všechny" RNDr. Eva Zelendová z NÚV a i my jsme dostali prostor, abychom mohli představit naší "Nevšední matematiku všedního dne" a poreferovat o našich zkušenostech s grantem EU.
více

22.06. NMVD : Instruktážní videa k cvičebnici v moodle

Dana Hilská

Cvičebnice v e-learningovém systému moodle je určena pro domácí přípravu žáků.

Moodle žákům domácí úkol ihned vyhodnotí. Pokud žák udělá předpokládanou chybu (např. počítal s průměrem namísto poloměrem, špatně zaokrouhlí atp.), moodle jeho chybu identifikuje a žáka na ni upozorní. Moodle také obsahuje postupné nápovědy, které žákovi pomohou, pokud je bezradný. 

IT specialista projektu - Daniel Pospíšil připravil instruktážní videa pro práci s moodle

22.06. NMVD : Ukázková videa z vyučovacích hodin

Dana Hilská

Zajímá vás, jak vypadá vyučovací hodina, ve které využijete jedné ze 160 hotových příprav, které si mužete stáhnout z našeho webu?

Není vám jasné, jak se s konstrukční úlohou vejdete na plochu tabule?

Chcete se naučit mistrně zacházet s rýsovacími pomůckami Smart Boardu?

Zhlédněte metodická videa Nevšední matematiky všedního dne, které pro Vás připravila koordinátorka interaktivní tabule Mgr. Eva Holá.

více

2.06. NMVD : Upgrade Moodle na verzi 2.7

Daniel Pospíšil

Byl proveden upgrade LMS Moodle na verzi 2.7, která přináší pár revolučních změn. Kromě nového editoru textu Atto je konečně možné se přihlašovat pomocí Vašeho emailu a není tedy nutné pamatovat si své uživatelské jméno.

28.11. NMVD : Upgrade Moodle na verzi 2.6

Dana Hilská

 
Byl proveden upgrade Moodle na verzi 2.6. Je tam docela dost změn, ale spíše v nových funkcích. Ale jedna změna je výrazná pro všechny - je upravený editor pro psaní. Načítá se zjednodušená verze, která stačí pro základní úpravu textu. Plnou verzi editoru si v případě potřeby musíte rozkliknout. 

28.11. NMVD : Problémy s flashovými aplikacemi

Dana Hilská

Téměř všichni jste pravděpodobně zaznamenali problémy s flashovými galeriemi SMART – především pak na nefunkčních flashích Lesson Activity Toolkit. Chyba se vyskytla po automatické aktualizaci a spočívá v nekompatibilitě programu SMART Notebook a zásuvným modulem Adobe Flash Player verze 11.9.900.117 (případně novějších verzí). Tato chyba se vyskytuje na počítačích s operačním systémem Windows XP, Vista a 7. Na operačních systémech Windows 8 a novější se zatím nevyskytuje.

Oprava spočívá v odinstalování aktuální verze a nainstalování verze starší. Postup popisuje přiložený dokument.

23.10. NMVD : Školení pilotujících učitelů Nevšední matematiky všedního dne

Dana Hilská

Ve dnech 30. 8. až 31.8. 2013 se na naší školu sjeli učitelé z celé České republiky. V učebně č. 201 proběhla úvodní přednáška a pak už se všichni přesunuli do počítačových učeben, kde se účastníci učili pracovat s učebnicí NMVD a cvičebnicí v moodle. Došlo i na tvorbu vlastních příkladů v duchu NMVD.

více

12.05. NMVD : Konference "Ani jeden matematický talent nazmar"

Dana Hilská
 

10. května 2013 jsme projekt "Nevšední matematika všedního dne" představily na konferenci  "Ani jeden matematický talent nazmar". Náš příspěvek vyjde ve sborníku konference. Vy už si ho můžete přečíst už teď.

více

12.04. NMVD : Příklad z Volyně

Dana Hilská

Pavouk a věž patří mezi náročnější příklady a najdete ho v kapitole 11 Kruh a válec. Poslal nám ho pan PaedDr. Bc. František Jáchim,  ředitel  ZŠ Volyně. Pokud na začátku hodiny neopakujete, dá se za 1 vyučovací hodinu  stihnout. Příklad ilustrovala ve flashi Aneta Martincová z kvinty.

více

30.03. NMVD : Sbíráme příklady od učitelů, a převádíme je do grafiky NMVD

Dana Hilská

Od března do června 2013 naši spolupracující učitelé odzkouší své příklady po obsahové stránce během výuky. Odpilotování úlohy je třeba řádně zdokladovat, abychom mohli proplatit slíbenou odměnu (sekce FAQ a Šablony). My budeme příklady, které se osvědčí, průběžně převádět do grafiky NMVD. Vznikne tak 2. díl učebnice a cvičebnice v moodle. Zdá se, že šablony značně odčerpaly síly českých učitelů, takže i ti, kteří přislíbili před dvěma roky spolupráci, úlohy neposlali. Proto se obracíme na všechny učitele matematiky, kteří mají nějaký svůj příklad, který bychom mohli použít. Snažíme se našim učitelům vyjít co nejvíce vstříc a chceme od nich jen návrhy příkladů ze života, které nám stačí i v tužce. Žádné PowerPointy, SmartNotebooky, ActivBoardy ... A slušně zaplatíme (počítáme 3 hodiny páce na jedné úloze a za 1 hodinu platíme 166 Kč).  Prohlédněte si jeden z příkladů úspěšné spolupráce. 

více

7.01. NMVD : Ukázky úloh ze cvičebnice

Dana Hilská

Kutná HoraKaštanyPremiantka třídy

Otevíráme již III. kolo sběru úloh od učitelské veřejnosti. Posílat můžete jednu nebo více úloh, které spolu ale nemusejí souviset. Uvítáme i vaše vlastní ilustrační fotografie, ale pokud je nemáte, obejdeme se i bez nich. V galerii najdete ukázky několika desítek  úloh, které už jsou zpracovány. 

Jak poslat zadání? Vyberte si jednu z těchto tří možností:

  • jednoduše napsat do emailu
  • napsat ve wordu a poslat jako přílohu
  • napsat rukou na papír, naskenovat a poslat jako přílohu
více

3.12. IT : První vlaštovka

Dana Hilská

Vážení kolegové,

otevíráme 2. kolo. Můžete posílat další návrhy na příklady. 

Abychom vám lépe přiblížili naši práci, převedli jsme úlohy paní Mgr. Ing. Šárky Lohrové ze ZŠ Čechtice do finální podoby (chybí jen zvukový soubor s namluvenými úlohami). Obrazová galerie (viz více) tohoto příspěvku dokumentuje celý proces od návrhu tématu přes tvorbu příkladů až po převedení do Smart Notebooku. 

Pokud právě probíráte objem válce, můžete si soubor stáhnout a vyzkoušet ho v hodině. Uvítáme, pokud se s námi podělíte o zkušenosti. Všechny rady a návrhy na zlepšení budou posouzeny. 

Pamatujeme i na školy, které nemají tabuli SmartBoard. Proto budou úlohy v konečné fázi převedeny také do ActivBoardu a PowerPointu. Neposílejte prosím příklady na téma "Bazén", toto téma už je zadané.

více