čec 8, 2014

Kulatý stůl k podpře pedagogů při rozvoji matematické gramotnosti


 

 
Ve čtvrtek 26. června 2014 se v sídle České školní inspekce uskutečnil "Kulatý stůl k tématu podpory pedagogů při rozvíjení matematické gramotnosti dětí a žáků". Setkání zahájil ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal a moderovala ho Ing. Dana Pražáková Ph. D. Pozvání mimo jiných také přijali a příspěvek k tématu přednesli  Mgr. Martin Krynický, autor učebnic matematiky a fyziky, který učí na gymnáziu v Třeboni, Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc z PedF UK, za "Matematiku pro všechny" RNDr. Eva Zelendová z NÚV a i my jsme dostali prostor, abychom mohli představit naší "Nevšední matematiku všedního dne" a poreferovat o našich zkušenostech s grantem EU.

 

 

Kategorie: NMVD